Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Popüler Kültür Yayın/Medya/İnternetHizmetleri  tarafından yönetilmekte olan;
 
https://www.hayvanburada.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal/İlan Sitesi”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.    

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt kullanıcıdan:

·         Onay alınacağını,

·         Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,

·         Her bir Alt Kullanıcıiçin ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

Hayvanburada,  Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Hayvanburada, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Hayvanburada, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

·           Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, hayvanburada.com Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından hayvanburada.com’a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri,anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

·           Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Hayvanburada’nın sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

hayvanburada, onlined avranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da örüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Verilerin toplanmasına ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

hayvanburada, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik(sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. hayvanburada’nın topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, Hayvanburada tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları,Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş,cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.

·           Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hayvanburada veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, emlak endeksi kullanım bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe,mahalle, Portal üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, önceliklendirmes eçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, kullanılan Doping türü, gönderi türü, ziyaret edilenweb siteleri,  girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.

·           Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve portadreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı hayvanburada mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

·           Ödeme Verileri: Ajans ve müşterif atura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası,fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

·           İçerik Verileri: Markanın/ürünün/ilanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (yasal belge, küpe,tapu,ruhsat, marka tescil belgesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu,yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni,Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Toplanan Veriler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Ad ve İletişim Bilgileri: şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyelmüşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz,şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam,araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerinyürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;

Kimlik Bilgileri:Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi,hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi;

Demografik Veriler:promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, Kullanım verileri ve ilgi alanları-sık kullanılanlar: Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi,satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmetkalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt,sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri:Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim,kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında;

İçerik: İş geliştirme,optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyon elfaaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.

Hayvanburada tarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Hayvanburada ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında hayvanburada ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

hayvanburada, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri,Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi(iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri,hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahi lancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Hayvanburada kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Kullanıcı, hayvanburada.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

·         Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,

·         İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile hayvanburada.com'a iletebilecektir. Hayvanburada, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verileri SaklamaSüresi

Hayvanburada, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyişekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Hayvanburada, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangibir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmalarıngerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarıncabelirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Hayvanburada, kişiselverilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizinhukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişiselverilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyeyönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojilerikullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verileriniziKurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Hayvanburada,Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikasıve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarakbaşkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.Hayvanburada, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmetsağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, sözkonusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlereriayet edeceğini beyan eder.

Ancak Portal üzerindenbaşka uygulamalara link verilmesi halinde, Hayvanburada uygulamaların gizlilikpolitikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Hayvanburada, işbuGizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamaksuretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Hayvanburada.com’com GizlilikPolitikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığıtarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru vegüncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunlarıderhal    https://hayvanburada.com/iletisim.htmladresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgilerisağlamamış olması halinde Hayvanburada’nın herhangi bir sorumluluğuolmayacaktır.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini de;
hayvanburada.com
Hürriyet Mahallesi
Kadir Şen Sokak
No:13
Bayat/Afyonkarahisar
Vergi Dairesi; Bayat Mal Müdürlüğü: 1400125679
Türkiye adresine yazılı olarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca,Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.