Destek, Teşvik


Düve alımında yüzde 40 hibe desteği 2019

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2020
Başvuru Yeri: Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Satıcı Ari Çiftlik: Ballıpınar Simental Çiftliği 
Ballıpınar Simental Çiftliği  İletişim
Telefon 1
Muhammet Baş (Ziraat Mühendisi)
0538 277 4419

Telefon 2
Mehmet Düzer (Veteriner Hekim)
0530 232 11 97Düve alımında yüzde 40 hibe desteği

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklama;

İlimiz İlk Kez Yüzde 40 Hibeli Düve Alım Desteği Kapsamına Alındı

Bilindiği gibi Düve Alım Desteği geçen yıl pilot olarak birkaç ilde uygulanmıştı. Bu yıl kapsamı genişletilerek Afyonkarahisar ilimiz de dahil edildi. Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olsun. Artık hayvancılıkla uğraşan ve işletmesini büyütmek isteyen yetiştiricilerimizde bu desteklemeden faydalanabilirler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ACAR;

“Bilindiği üzere; 2019 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği 20.11.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile, daha önceki yıllarda destekleme kapsamında bulunmayan İlimiz de ilk kez Düve Alım Desteği kapsamına alınarak, 2019 yılında yetiştiricilerimizin bu desteklemeden faydalanabilmesi imkanı Bakanlığımızca sağlanmıştır.

  1. kapsamda; desteklemeye esas 2019 yılı düve ve manda fiyatları Bakanlığımızca belirlenmiş olup; destek miktarı düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadarıdır. Yani yetiştiricilerimiz, tebliğ kapsamında belirlenen teknik ve sağlık şartları taşıyan hayvanları temin ettikleri takdirde Bakanlığımızın belirlediği birim fiyatlar üzerinden hayvan başına %40 destekleme alabileceklerdir.Desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12.500 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir. nunla birlikte; bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlanabilir. Ayrıca düvelerin ve mandaların, düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden temin edilmesi gerekmektedir. Düve Alım Desteği Müracaat Şartlarının ise,

a) Yetiştiricinin işletmesinin, 01/01/2019 tarihinden önce TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 10(on) başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler; *Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, BelgiumBleu *Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard *Sütçü Irklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki İller), Holstein *Manda

d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12.500 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

e) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir.

Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

g) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM'den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

ğ) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM'ce yapılır.

Düve Alım Destekleme başvuruları 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olup; yetiştiricilerimiz ayrıntılı bilgi için İl/İlçe Müdürlüklerimize başvurabilirler.” dedi.